Jag blev lovad ett arbete i Sverige. Jag åkte dit men sedan blev allt fel. Jag jobbade i nio år utan att få betalt

— —

Några siffror

500
identifierade offer som kan ha exploaterats för tvångsarbete*
50
identifierade barn som kan ha exploaterats för tvångsarbete*
31
polisanmälningar om människohandel för tvångsarbete**

 

* 500-800 – Utsatta EU-medborgare i Sverige – Lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv, Rapport 2014:10, Länsstyrelsen Stockholm, 2014

** Människohandel för sexuella och andra ändamål, Lägesrapport 15, Rikspolisstyrelsen, 2014

Jag hade ingenstans att ta vägen. Jag kunde inte fly och visste inte var det fanns hjälp

— —

Vad är människohandel?

Vad är människohandel?
Vad innefattar människohandelsbrottet?
Myter och fakta
Situationer av utsatthet som kan leda till människohandel

Människohandel som syftar till tvångsarbete

Människohandel som syftar till tvångsarbete
Exploatering av arbetstagare
Arbetstagares rättigheter
Tips på hur arbete kan sökas på ett säkert sätt
Vad kännetecknar människohandel som syftar till tvångsarbete?

 

Andra former av människohandel

Andra former av människohandel

Projektet Briseis

Projektet Briseis

Innehållet i den här webbplats utformades av APAV inom ramen för Briseis projektet, som medfinansierats av Europeiska kommissionen genom programmet Prevention and Fight Against Crime – Directorate-General of Home Affairs. Det är APAV som står bakom innehållet och Europeiska kommissionen kan inte göras ansvarig för användning av informationen.

Back to Top